Kategorie

Producenci

I. Ochrona Danych

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

  2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy "ATS"  do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

  3. W każdym momencie możecie Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Jednocześnie firma "ATS "zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów.