Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne


1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ats.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.ats.waw.pl jest prowadzony przez firmę:


ATS Sławomir Mielniczek
ul. Mazowiecka 79, Osowiec
96-321 Żabia Wola
NIP 529-121-62-49

3. Siedziba Firmy


”ATS”
02-486 Warszawa
Al. Jerozolimskie 202
e-mail. ats@ats.waw.pl
www.ats.waw.pl
tel. 693 983 338


4. Zakup w sklepie internetowym www.ats.waw.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień


 • Zamówienia złożone w godz. 8-16 są realizowane w następnym dniu roboczym. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ciągu 24 godzin.
 • Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ciągu 48 godzin.
 • Na terenie Warszawy i okolic dostawa jest bezpłatna .
 • Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
 • Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie NIP-u, numeru telefonu oraz danych osoby zamawiającej.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma ATS SŁAWOMIR MIELNICZEK zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 • Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 • Firma ATS SŁAWOMIR MIELNICZEK zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 • Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane.
 • Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie.
 • Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.


III. Oferta

 • Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.
 • Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta.
 • Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób.
 • Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów.
 • Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
 • Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego.
 • Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta).
 • Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
 • Firma "ATS"  dokłada wszelkich starań, ażeby prezentacja odpowiadała produktowi, jednak producenci zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian bez uprzedzenia, co niniejszym czyni także firma "ATS"
 • Ceny znajdujących się w sklepie artykułów są podane w złotych polskich  są cenami netto.
 • Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Firma ATS Sławomir Mielniczek nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od firmy ATS )
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres  e-mail oraz hasło Klienta.
 •  Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.